Komentarze do notki słaby

słaby 
07. maja 2015 16:54:00
linkologia.pl spis.pl

 Słabości!... zacniejszego godne są imienia

        Te uczucia szlachetne, te cnoty natchnienia,
        Ten prawdziwej wdzięczności obowiązek ścisły,
        Co nie pozwala spełnić mordercze zamysły...
        Lub raczej zwij słabością... kiedy dla miłości
        Cynna śmie zapominać świętszych powinności,
        Gdy przeciw słabym czuciom nie ma dosyć męstwa,
        Walczy z nimi, a przecie lęka się zwycięstwa...
        Wpośród ostateczności, wśród srogiego sporu
        Co mam czynić, jakiego chwycić się wyboru?
        O, jak szlachetna dusza cierpi, gdy upada!
        Jakież ten czyn spełniony korzyści mi nada?
        Słodycz miłości, rozkosz, że zemście dogodzę,
        Chwałę, że mą ojczyznę z jarzma oswobodzę...
winogrono : :

Brak komentarzy